Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe


Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe to projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży. Na realizację działań uczelnia pozyskała kwotę 5 tys zł.

Projekt skierowany jest do młodzieży akademickiej PWSZ  w Wałbrzychu, która nie ukończyła 26 roku życia. Celem jest aktywizacja młodzieży akademickiej w kierunku samorozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia umiejętności biznesowych. Do projektu rekrutowane będą zespoły (5 grup 4-osobowych), reprezentujące różne kierunki studiów. W projekcie weźmie udział 20 studentów. Przez cały czas trwania projektu będą oni pod opieką mentora biznesu (osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego Wałbrzycha), która pomoże im w stworzeniu biznesplanu dla własnej działalności gospodarczej. Tematyka spotkań z mentorem będzie skupiała się na elementach takich jak m.in. pomysł na produkt – charakterystyka firmy, promocja i marketing – strategia, wycena produktu, analiza przychodów i kosztów, analiza SWOT, finansowanie działalności gospodarczej. Praca z praktykiem biznesu w małych grupach pozwoli studentom na lepsze zrozumienie zagadnienia podstaw biznesu. Każdy projekt zostanie przedstawiony do oceny publicznej, tj. odbędzie się głosowanie na najlepszy biznesplan a zwycięzcy głosowania otrzymają nagrody.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Opiekunami przedsięwzięcia są dr Beata Detyna oraz dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska