WARSZATY Z DR LIDIĄ ŻURAWOWICZ


W dniu 9.12. 2020, na zaproszenie dr Anny Tutaj, studenci Koła Naukowego Humanitas uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Lidię Żurawowicz Certyfikowaną Nauczycielkę Programu Redukcji Stresu Opartej na Uważności – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), pt. Wykorzystanie technik mindfulness / uważności w korygowaniu niepowodzeń szkolnych. Większość warsztatu  poświęcona była temu, jak uważność (poprzez konkretne   praktyki,   techniki  i  ćwiczenia) wpływa na poziom koncentracji, wyciszenia, pozytywnej  samooceny, rezyliencji i regulacji emocji, także redukcji stresu, ogólnego zdrowia psychofizycznego, dobrej komunikacji, poziomu zrozumienia i empatii oraz ogólnego dobrostanu uczniów; także prezentacji tego, jak wpływa na wyniki w nauce i na zachowanie uczniów wobec siebie nawzajem, wobec   nauczyciela – jak  ogólnie wpływa na relacje w szkole, a w związku z tym na ogólne samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa, które jest kluczowe do prawidłowego rozwoju i przebiegu kształcenia.