Warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami”


Studenci I roku studiów II stopnia administracji oraz studenci III roku I stopnia BHP w dniu 27.01.2020 r. wzięli udział w warsztacie „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami”, który poprowadził prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki.

W trakcie warsztatu studenci poszerzyli wiedzę ogólną i praktyczną w zakresie postępowania przed organami administracji publicznej, poznali organizację Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak również tryb rozpatrywania spraw urzędowych według Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dzięki warsztatom studenci obu kierunków podwyższyli swoje kompetencje oraz zdobyli informacje, które będą mogli wykorzystać na co dzień na uczelni i w przyszłej pracy zawodowej.

Warsztat odbył się w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój / PO WER „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”