Warsztat z SKO


W dniu 27.01.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami” dla studentów I roku studiów II stopnia administracji i studentów III roku I stopnia BHP, który poprowadzi prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki. Warsztat potrwa 3 godziny dydaktyczne i jest obowiązkowy dla ww. kierunków.