Warsztaty „Makijaż nie tylko artystyczny”


W dniu 19 grudnia 2019 roku w godzinach 9-15 w sali 118 w budynku B PWSZ Wałbrzych odbędzie się prezentacja na zakończenie warsztatów Barwy Urody (tematyka „Makijaż nie tylko artystyczny”), w których biorą udział studentki III roku kosmetologii. Celem zadania będzie wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie makijażu, a także pogłębienie umiejętności szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia. Grupą docelową będą słuchacze Uniwersytetu III wieku.