Warsztaty z metody Marii Montessorii


W dniu 25.04.2019 w godzinach 8:45-11:00 w Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju odbyły się warsztaty dla studentów pedagogiki PWSZ Wałbrzych, które poprowadziła dyrektor szkoły, pani mgr Katarzyna Lepis. Tematem warsztatów, które były podzielone na część wykładową i ćwiczenia równoległe rotacyjne w grupach, było „Zastosowanie metody Marii Montessorii w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.