Warsztaty


25 kwietnia 2019 r. studenci III roku Pedagogiki pod kierunkiem dr Anny Tutaj odbyli warsztaty w ramach realizowanego przez uczelnię projektu POW ER. Podczas wizyty w Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju Pani Dyrektor przeprowadziła prelekcję na temat praktycznego stosowania metody Marii Montessori. Następnie studenci uczestniczyli w zajęciach praktycznych z udziałem uczniów klas nauczania początkowego. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor oraz Pedagogów nasi studenci przygotowują się do stosowania tej twórczej metody pracy z dziećmi.