Webinaria z cyklu: „Pracodawcy Studentom PWSZ w Wałbrzychu”


Cykl webinariów to formuła dająca Pracodawcom możliwość dotarcia do studentów naszej uczelni i podzielenia się praktyczną wiedzą oraz doświadczeniem.

Warsztaty, prezentacje, dyskusje mogą dotyczyć różnorodnej tematyki, np. związanej z planowaniem kariery zawodowej, przedsiębiorczością, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, komunikacji w biznesie, zarządzania czasem, ale również tej – stricte związanej z określoną dziedziną i kierunkiem studiów.

Pracodawca podczas szkolenia bezpośredniego lub webinarium ma okazję przedstawić swoją firmę, jej charakter oraz obszar działania.

Nasze Biuro Karier odpowiada za kwestie organizacyjne, tj.: promocję wydarzenia w uczelni i w mediach społecznościowych (FB oraz Instagram), rekrutację studentów, zorganizowanie spotkania w uczelni lub on-line na platformie Webex.

Firmy zainteresowane zorganizowaniem szkolenia lub webinarium dla studentów zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej – szkolenie i przesłanie jej na adres biurokarier@pwsz.com.pl.