WEBINARIUM TRANSPORTOWEGO OBSERWATORIUM BADAWCZEGO PT. „TABOR KOLEJOWY – POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI” – 24.02.2021 r.


Na zaproszenie Transportowego Obserwatorium Badawczego, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, uczestniczyła w dniu 24.02.2021 r., w Webinarium pt. Tabor kolejowy – potrzeby i możliwości. Spotkanie prowadzenie prowadził Pan Paweł Engel, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Dyskusja toczyła się wokół kilku głównych tematów:

  • Tabor kolejowy w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020;
  • Czego potrzebuje współczesna kolej w Polsce okiem przewoźnika – wśród przedstawicieli przewoźników byli Członkowie Zarządu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., Zarządu Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Zarządu Kolei Mazowieckich, Biura Strategii i Funduszy Unijnych, PKP Intercity S.A., Zarządu ŁKA oraz Instytutu Kolejnictwa;
  • Planowanie zapotrzebowania na przewozy z punktu widzenia organizatora – przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
  • Potrzeby polskiej kolei a możliwości realizacji – przedstawiciele Siemens Mobility Sp. z o.o., Biura projektów komplementarnych i rozwoju B+R+I Centralnego Portu Komunikacyjnego, Zarządu Spółki Alstom Konstal, projektu KDP Centralnego Portu Komunikacyjnego, Zarządu, Newag S.A. oraz PESA Bydgoszcz;
  • Wykorzystanie wyników Zintegrowanego Modelu Ruchu przy planowaniu taboru – Ewa Zofka, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania CUPT.

Webinarium było dla nas doskonałą okazją do zapoznania się aktualnym stanem i planami rozwojowymi, dotyczącymi taboru kolejowego w Polsce – co ma strategiczne znaczenie dla przyszłości m.in. studentów kierunku logistyka, z których część być może wiąże swoją przyszłość z transportem kolejowym. Już aktualnie bowiem dwoje studentów kierunku logistyka (III roku studiów stacjonarnych – inżynierskich) studiuje dualnie w PKP Intercity (Oddział Wrocław). Perspektywy rozwojowe kolei w Polsce, wynikające z wielu realizowanych, wdrażanych i planowanych w przyszłości projektów infrastrukturalnych stwarzają ogromną szansę na rozwój zawodowy naszych absolwentów. Współpraca Instytutu z przedstawicielami przewoźników przyczynia się również do lepszego dostosowania programów studiów do współczesnych potrzeb społeczno-gospodarczych, w tym transportowych.