Wizyta III roku BHP w DWOMP


Dnia 06 grudnia 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy odbyli wizytę studyjną w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  we Wrocławiu – Oddział w Wałbrzychu (ul. Chrobrego 36, 58-300 Wałbrzych) w ramach przedmiotu ,,Higiena  Przemysłowa”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

W trakcie wizyty dr Lucyna Zienkowicz – kierownik Poradni Chorób Zawodowych DWOMP zapoznała studentów z zadaniami, jakie realizują służby medycyny pracy w zakresie profilaktyki i orzekania chorób zawodowych, a także omówiła jaką dokumentację wytwarzają lekarze medycyny pracy. Ponadto specjaliści zatrudnieni w DWOMP (pielęgniarki i psycholog) wyjaśnili zasadę działania przyrządów do diagnostyki chorób zawodowych oraz umożliwili studentom praktyczny udział w badaniach:

– progu czucia wibracji, termometrii skórnej, próby uciskowej palców

– badaniach audiometrycznych

– badaniach czynnościowych układu oddechowego w tym spirometrii gazowej

– badaniach psychologicznych dla kierowców zawodowych, w tym stereometrii

– badaniu zjawisk zmierzchowych oraz olśnienienia.

Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania jednostki medycznej upoważnionej m.in. do wydawania orzeczeń lekarskich w sprawie chorób zawodowych oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia aspektów medycznych i prawnych związanych z jej działalnością.