WIZYTA STUDYJNA 3 ROKU LOGISTYKI


W dniu 14 grudnia studenci 3 roku logistyki w ramach wizyty studyjnej mieli okazję wziąć udział w organizowanym przez Lean Managemennt Consulting Group wydarzeniu – IV Lean Exchange Club. Tematem spotkania była standaryzacja pracy managerów i liderów zwana Shopfloor Management.

Studenci mieli okazję posłuchać czym jest w założeniu shopfloor management, a następnie dzięki praktycznym przykładom z firm: Bombardier Transportation oraz Tagatic poznali praktyczne rozwiązania wdrażania standardów do pracy liderów i managerów.

Druga część wizyty studyjnej miała charakter warsztatowy, gdzie rozwiązywano konkretny przykład i symulowano jak powinno wyglądać spotkanie procesowe oraz tablica wskaźników zespołu w danym procesie.

Wyjazd studyjny do Wrocławia jest realizowany w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.