Wizyta studyjna BHP w DWOMP


W dniu 9 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów III roku BHP w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Oddział Wałbrzych w ramach przedmiotu Higiena przemysłowa. Program wizyty:

1. Zapoznanie studentów z zadaniami, jakie realizują służby medycyny pracy w zakresie profilaktyki i orzekania chorób zawodowych.

2. Praktyczne pokazanie, jak są wykonywane następujące badania:

– progu czucia wibracji, termometria skórna, próba uciskowa palców,

– działanie stroboskopu, zakres badań foniatry,

– badania audiometryczne,

– badania psychologiczne dla kierowców w tym stereometria, badanie zjawisk zmierzchowych,   olśnienia,

– badania czynnościowe układu oddechowego w tym spirometria gazowa.

3. Zapoznanie studentów z dokumentacją wytwarzaną przez lekarzy medycyny pracy.