Wizyta studyjna II roku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych


W dniu 24.01.2020 r. studenci II roku kierunku Bezpieczeństwo i Higieny Pracy wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach zajęć z przedmiotu „Ochrona środowiska”. Odwiedzili Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Wałbrzychu, którą zarządza Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o.

Była to doskonała okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu, działaniem linii sortowniczej, sposobem zarządzania strumieniem odpadów odbieranych od mieszkańców Wałbrzycha i sąsiednich gmin, a także strategicznym znaczeniem jakie RIPOK pełni dla regionu.