Wizyta studyjna II roku logistyki w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. w ramach zajęć z Infrastruktury logistycznej


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20.01.2020 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 2 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Infrastruktura logistyczna”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach kształcenia praktycznego naszej Uczelni!

Celem wizyty studentów w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z.o.o., w ramach przedmiotu infrastruktura logistyczna, było zapoznanie z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi infrastruktury logistycznej. Zaprezentowane zostały relacje pomiędzy strategią a strukturą organizacyjną oraz wyposażeniem komórek organizacyjnych. Przedstawiono zasady organizacji procesów oraz ich strukturę organizacyjno-techniczną w tym infrastrukturę techniczną procesów logistycznych: logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Poprzez analizę procesów w firmie studenci mieli możliwość zapoznania się ze sposobami przeprowadzenia optymalizacji przebiegów związanych z logistycznym przepływem towarów.

W wizycie udział wzięli:
– ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, dr inż. Marian Molasy oraz studenci 2 roku logistyki;
– ze strony NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z.o.o.: Piotr Sylwestrzak lider departamentu logistyki i planowania, koordynator ds. celnych European Steering Business Unit oraz Hiroki Nukui menedżer departamentu administracji.
Niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdego systemu logistycznego m.in. przedsiębiorstwa jest istnienie określonej infrastruktury tzw. bazy materialnej, warunkującej sprawną i niezakłóconą realizację wszystkich funkcji (procesów) logistycznych. Sprawność i niezawodność fizycznych przepływów surowców, materiałów, towarów i usług oraz towarzyszących im strumieni informacyjnych w sposób zasadniczy warunkuje właśnie baza techniczna logistyki zwana infrastrukturą logistyczną, będąca jednym z podstawowych elementów systemu logistycznego.

Spotykane ogólnie określenie „Infrastruktura zarządzania logistycznego” jest przyjętym przez ekonomistów określeniem połączonych pojęć infrastruktury i suprastruktury. W zasadzie pojęcie infrastruktury obejmuje środki stacjonarne, a pojęcie suprastruktury środki mobilne. Infrastruktura zarządzania logistycznego łączy te dwa pojęcia, co zostało zaprezentowane studentom podczas wizyty. Właściwa realizacja zadania logistycznego następuje wtedy, gdy oprócz zaprogramowania czynności organizacyjnych i przeprowadzenia analiz ekonomicznych, ustalone zostają również sposoby wykorzystywania określonych elementów infrastruktury zarządzania logistycznego. W tym przypadku, oprócz określenia technicznych możliwości tych elementów, ekonomiczności ich stosowania, pojawia się również możliwość określenia występowania związanych z nimi zagrożeń pracy.

Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawiła, że studenci mogli zapoznać się z nowoczesną i innowacyjną infrastrukturą logistyczną.