Wizyta studyjna III roku kosmetologii


Dnia 29. listopada 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów kosmetologii I stopnia odbyli wizytę studyjną w Wellness & Fado Spa w Świdnicy w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca I”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celami wizyty były analiza organizacji działania SPA hotelowego oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne na przykładzie SPA hotelowego w hotelu Fado w Świdnicy. W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat form działania, organizacji SPA hotelowego oraz zadań realizowanych przez SPA hotelowe w hotelu Fado w Świdnicy. Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania SPA hotelowego oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia aspektów organizacyjno-praktycznych związanych z jego działalnością, jak również kompetencje w zakresie wykonywania różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych i masażów.