Wizyta studyjna logistyki w NSK


W dniu 9 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów III roku logistyki I stopnia w NSK Steering Systems Europe (Polska). Program wizyty:

Spotkanie grupy przy portierni NSK Steering Systems Europe Polska Sp. Z o.o., o godzinie 12:15. Czas trwania spotkania – 4h

Wejście do siedziby spółki, spotkanie z pracownikami NSK Steering Systems Europe Polska Sp. Z o.o.

Prelekcja Pana Hirokiego Nukui menedżera ds. administracji o profilu spółki oraz firmy NSK Global.

Prelekcja Pana Piotra Sylwestrzaka lidera departamentu logistyki i planowania oraz koordynatora ds. celnych ESBU na temat procesów logistycznych zachodzących w spółce oraz systemów wspomagających te procesy.

Przystąpienie do zwiedzania zakładu produkcyjnego, przejście od logistyki wejścia, przez produkcję aż po logistykę wyjścia w postaci magazynu dystrybucyjnego.

Zakończenie spotkania, wnioski grupy wizytującej zakład NSK Steering Systems Europe Polska Sp. Z o.o.