Wizyta studyjna pedagogiki w Jedlinie-Zdroju


W dniu 6 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów II roku pedagogiki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju. Wizyta rozpocznie się o godzinie 9:45 i potrwa ok. 3 godziny. Program wizyty:

  1. 9.45 : zbiórka studentów , przygotowanie  się do wspólnej z dziećmi zabawy;
  2. 10.00. -11.00 : przedstawienie dla dzieci przygotowane przez studentów II roku Pedagogiki PWSZ;
  3. 11.00 – 11.30.: obserwacja prowadzonej przez nauczycieli i rodziców uroczystości oraz współprowadzenie przez studentów  gier i zabaw  dla dzieci;
  4. 11.30. 11.45. : omówienie celów i metod współpracy pomiędzy szkołą a rodziną przez nauczycieli prowadzących klasy I-III;
  5. Uzupełnienie dokumentów realizowanego projektu – ankieta ewaluacyjna. Zakończenie wizyty.