Wizyta studyjna studentów w Centrum ITS


 

Studenci kierunku logistyka – III roku w ramach realizowanego w Uczelni Programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” odbyli 09.04.2019 r. wizytę studyjną do Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego w Straży Miejskiej. Wizyta ta odbyła się w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu: Metodyka badań i projektów w logistyce, prowadzonego przez dr Beatę Detynę. Uczestnikami spotkania byli także Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”.

Niezwykle ciekawą prezentację przedstawił studentom p. Ryszard Kmita, główny specjalista Centrum ITS. Uczestnicy pozyskali wiele informacji na temat inteligentnych systemów transportowych, w kontekście zrealizowanego w Wałbrzychu projektu pt. Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Wałbrzycha systemu „ITS”. Projekt realizowany był w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”.

Podczas wizyty szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu studentom interesujących ich informacji na temat:

  • zakresu realizacji systemu ITS w Wałbrzychu,
  • architektury systemu ITS (systemu zarządzania ruchem),
  • platformy do operacyjnego zarządzania miastem – CZM,
  • koncepcji Smart City,
  • systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
  • informacji znajdujących się na portalu ITS – www.its.walbrzych.eu

Uczestnicy mieli okazję do zadania wielu pytań pracującym w Centrum ITS specjalistom. Mogli też przyjrzeć się ich bardzo odpowiedzialnej pracy.

Dziękujemy Kierownikowi Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego, p. Ryszardowi Błażnikowi, p. Ryszardowi Kmicie oraz pozostałym pracownikom Centrum za czas jaki poświęcili naszym studentom – na to niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie.