Wizyta studyjna w Jedlinie


Studenci drugiego roku Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu pod kierunkiem dr Anny Tutaj, koordynatora unijnego programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” dla kierunku Pedagogika, w dniu 6 grudnia 2019 roku odbyli wizytę studyjną w Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju. Studenci uczestniczyli w zajęciach dla dzieci oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju, mgr Katarzyny Lepis. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z metodami i celami współpracy pomiędzy szkołą a Radą Rodziców oraz współorganizacja zabawy mikołajkowej dla uczniów oddziałów przedszkolnych i nauczania początkowego. Studenci przygotowali przedstawienie oraz zabawę mikołajkową dla najmłodszych uczniów szkoły, a także drobne upominki. Uczestniczyli także w zajęciach specjalnie zorganizowanych dla nich zorganizowanych przez nauczycieli.