Wizyta studyjna w NSK


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22.05.2019 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Ekologistyka. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem wizyty naszych studentów było zapoznanie się z tematyką opakowań zwrotnych w branży automotive, czyli jednej z najbardziej dynamicznych gałęzi przemysłu. Studenci podczas wizyty mogli na własne oczy zobaczyć w jaki sposób działa smart packaging system – czyli oprogramowanie do zarządzania opakowaniami zwrotnymi.

W wizycie udział wzięli:

–          ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci 3 roku logistyki;

–          ze strony NSK: Hiroki Nukui, menedżer działu administracji, Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych.

Współczesne tendencje rozwojowe i coraz większa liczba produkowanych odpadów systematycznie podnosi znaczenie logistyki zwrotnej. Konieczność stosowania logistyki zwrotnej wynika także z przepisów prawnych, które w wielu przypadkach wymuszają na przedsiębiorstwach odbiór od klientów produktów zużytych. Poszerzenie łańcuchów dostaw
o przepływy zwrotne może przynieść przedsiębiorstwom korzyści: finansowe, ekologiczne
i społeczne. Logistyka zwrotna rozpoczyna się tam, gdzie kończą się tradycyjne przepływy materiałowe, jej celem jest tworzenie wartości dodanej wynikającej z zagospodarowania odpadów powstających na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości. Przedmiot przepływu stanowią materiały zużyte, a to sprawia, że może być ona postrzegana jako nowa forma usuwania odpadów oparta na dwóch wzajemnie się uzupełniających przesłankach: ekologicznej i ekonomicznej.

Ponowne wykorzystanie materiałów i gospodarka opakowaniami zwrotnymi może zapewnić przychody, które stymulują nowe inicjatywy i wysiłki w rozwoju i usprawnianiu procesów logistyki zwrotnej. W praktyce gospodarczej można napotkać wiele rodzajów opakowań zwrotnych, które stanowią nośnik dla towarów pełniąc funkcje podstawowe
i pomocnicze. Zróżnicowanie rodzajowe opakowań wielokrotnego użytku, wzrost odległości między dostawami i odbiorcami oraz intensywności kontaktów biznesowych spowodował, że niektóre rozwiązania stały się obowiązującymi zasadami przy organizacji systemów zarządzania opakowaniami zwrotnymi. Wpływ tendencji integracyjnych, charakterystyczny dla ewolucji logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw doprowadził do unifikacji występujących systemów obrotu opakowaniami i powstania rozwiązań referencyjnych – modeli systemów zarządzania opakowaniami zwrotnymi

Podnoszenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska nie jest tymczasową tendencją. Czynnik ten powoduje długotrwałą reorientację produkcji i konsumpcji na zrównoważony rozwój. W tym kontekście logistyka musi dążyć do minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko nie tylko pozostałości z produkcji i postkonsumpcji.

Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawiła, że nasi studenci mogli zobaczyć w jakiś sposób wprowadzane są opakowania zwrotne, jak należy nimi zarządzać,
w jaki sposób opakowania zwrotne mogą przyczynić się do walki z pustymi przebiegami podczas transportów części. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania profilu działalności firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. oraz jej podejścia do zagadnień ekologicznych.

Lekcja z tej wizyty jest jedna – dbanie o naszą planetę jest niezwykle ważne i zaczyna nie tylko w przedsiębiorstwach ale również w naszych domach.