Wizyta studyjna w Oddziale Regionalnym Centrum Logistyki Poczty Polskiej


W dniu 27 maja 2019 roku odbędzie się wyjazdowa wizyta studyjna w Oddziale Regionalnym Centrum Logistyki Poczty Polskiej we Wrocławiu dla studentów logistyki II stopnia w ramach przedmiotu zarządzanie logistyką. Celem wizyty jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi przez Pocztę Polską w jej centrum logistycznym we Wrocławiu. W programie wizyty:

  1. Zapoznanie uczestników wizyty studyjnej ze specyfiką pracy Centrum Logistycznego Poczty Polskiej we Wrocławiu.
  2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po obiekcie.
  3. Zwiedzanie poszczególnych działów Centrum Logistycznego.
  4. Obserwacja organizacji pracy pracowników na różnych stanowiskach.

Zapoznanie uczestników z procesami logistycznymi mającymi miejsce w  Centrum Logistycznym Poczty Polskiej we Wrocławiu