Wizyta studyjna w Spedition Dąbrowski


W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w firmie Spedition Dąbrowski dla studentów II roku logistyki I stopnia w ramach przedmiotu Spedycja i Transport. W planie wizyty:

  1. Poznanie bazy transportowej firmy m.in.
  • samochody o ładowności do 300kg,
  • przeznaczone do przesyłek expresowych,
  • samochody o ładowności 1,5 t i kubaturze 10 – 15 m3 mieszczące 4 – 8 palet,
  • samochody o ładowności 3.5 do 5,5 t i kubaturze od 35 do 115 m3 – od 18 do 36 palet,
  • zestawy transportowe ( MEGA ) o ładowności do 25t i wysokości do 3 m mieszczące do 34 palet,
  1. Poznanie pracy spedytorów w praktyce poprzez obserwację ich pracy przy przesyłkach drobnicowych, całopojazdowych jak i ponadgabarytowych.
  2. Poznanie zasady 7R w praktyce (right product, right quantity, right value, right place, right time, right customer, right price co oznacza zapewnienie dostępności właściwego produktu we właściwej ilości, we właściwym czasie, właściwej jakości, właściwym miejscu, właściwemu klientowi we właściwej cenie.), dzięki działaniom logistycznym obejmującym: obsługę klienta, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, zaopatrywanie w części komponenty, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.