Wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim


W dniu 5 czerwca 2019 roku studenci I roku II stopnia logistyki wzięli udział w wizycie studyjnej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Zarządzanie kryzysowe”. Celami wizyty były nie tylko analiza zadań stawianych administracji państwowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie Urzędu, ale również praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji powierzonych misji przez poszczególne jednostki organizacyjne UM. Studenci zapoznali się z obowiązkami Straży Miejskiej i jej oddziaływaniem na społeczeństwo. Kolejnym elementem była możliwość śledzenia oraz kierowania transportem miejskim za pomocą odpowiednich systemów teleinformatycznych. Ostatnim elementem była obserwacja społeczna za pomocą monitoringu miejskiego, który wykorzystywany jest zarówno do celów interwencyjnych, jak i dowodowych w postępowaniach policyjnych i sądowych.

W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat prawnych form działania, organizacji prawnej Urzędu oraz zadań realizowanych przez Biuro Edukacji i Wychowania. Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania administracji państwowej oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia aspektów prawnych związanych z jej działalnością.