Wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim – administracja


Dnia 19. listopada 2019 roku studenci II roku stacjonarnych studiów administracji I stopnia odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Prawo administracyjne. Część szczegółowa.” Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celem wizyty były analiza oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne urzędu ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych za pośrednictwem Biura Edukacji i Wychowania. W trakcie realizacji celu wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat prawnych form działania administracji publicznej oraz realizowanych za ich pośrednictwem zadań. Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania Urzędu oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia administracyjnoprawnych aspektów związanych z jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania administracji publicznej.