Wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim


W dniu 15 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla studentów II roku studiów administracji I stopnia w ramach przedmiotu „Zadania i ustrój samorządu terytorialnego”. Celami wizyty były: analiza procedury tworzenia prawa miejscowego w trakcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha (opiniowanie projektów uchwał na sesję RMW) oraz wysłuchanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha i informacji z działalności Straży Miejskiej za rok 2018. Dyskusja radnych w czasie posiedzeń Komisji oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne pozwoliła studentom poszerzyć swoją wiedzę na temat prawnych form działania, organizacji prawnej Urzędu oraz zadań realizowanych przez Biuro Organizacyjne obsługujące posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania Urzędu jako gminnej jednostki samorządu terytorialnego oraz nabyć kompetencje w zakresie znaczenia procedury tworzenia prawa miejscowego.