Wizyta studyjna w WSSE INVEST-PARK


W dniu 21 listopada 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” dla studentów III roku logistyki I stopnia w ramach przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Program wizyty:

  • Wejście do siedziby spółki, spotkanie z pracownikami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.
  • Prelekcja Pani Anny Kaczmarczyk na temat promowania i stymulowania przedsiębiorczości wśród studentów.
  • Przystąpienie do ekonomicznej gry planszowej symulującej działalność gospodarczą. Gra skłania uczestników do  przyjęcia różnorodnych strategii postępowania, nawiązywania kontaktów handlowych, negocjowania, zwraca ich uwagę na konieczność podejmowania wyborów, bycia elastycznym i konsekwentnym.