Wizyta w Foggii


W dniach 7-11 maja dr Paweł Selera i dr hab. Piotr Szymaniec gościli na Uniwersytecie w Foggii (Università degli Studi di Foggia) w ramach programu Erasmus+. Przygotowali zajęcia dla studentów goszczącej uczelni, dotyczące europejskiego prawa podatkowego, ekonomicznej analizy prawa i regulacji prawnej tzw. dóbr wspólnej puli (common-pool resources). Ponadto odbyli spotkania dotyczące dalszej współpracy naukowej w postaci udziału w konferencjach organizowanych przezobie uczelnie, a w przyszłości wspólnych projektów badawczych. Prof. Edgardo Sica – koordynator programu Erasmus+ dla kierunków: ekonomia i administracja – wyraził nie tylko chęć współpracy, ale także zapowiedział wizytę w naszej Uczelni na jesieni 2018 r.

btrhdr