Wizyta w Galerii Victoria


W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Galerii Victoria dla studentów III roku I stopnia architektury wnętrz w ramach przedmiotu „Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej”. Celami wizyty były analiza struktury współczesnego centrum handlowego i aspektów koniecznych do uwzględnienia w trakcie projektowania jego wnętrz. W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobów projektowania nowoczesnych przestrzeni handlowych i specyfiki procesu projektowego. Wizyta pozwoliła studentom poznać złożoność projektowania takich obiektów oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia kwestii projektowych, komercjalizacyjnych i koordynacyjnych zachodzących w takim procesie.