Wizyta w NSK Steering Systems Europe


W dniu 22 maja 2019 odbędzie się wizyta studyjna w NSK Steering Systems Europe (Polska) dla studentów III roku pierwszego stopnia logistyki w ramach przedmiotu ekologistyka. Celem wizyty jest zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami zaimplementowanymi w firmie w celu ochrony środowiska, przedstawienie współczesnych tendencji rozwoju rynku opakowań zwrotnych i pozostałych narzędzi mających na celu eliminację marnotrawstw wewnątrz firmy oraz poszanowanie otaczającego środowiska. W planie wizyty: spotkanie z pracownikami firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. O.O., prelekcja mgr Piotra Sylwestrzaka na temat zastosowania opakowań zwrotnych w Spółce oraz przedstawienie jakie korzyści z tego wynikały, plant tour po zakładzie produkcyjnym w celu omówienia ekologistyki jaka występuje w firmie, prezentacja planów spotkanie z pracownikami firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. O.O. Prelekcja mgr Piotra Sylwestrzaka na temat zastosowania opakowań zwrotnych w Spółce oraz przedstawienie jakie korzyści z tego wynikały. Plant tour po zakładzie produkcyjnym w celu omówienia ekologistyki jaka występuje w firmie. Podczas zwiedzania magazynów logistycznych oraz hali produkcyjnej zostaną zaprezentowane również plany dalszych działań mających na celu zmniejszenie zużycia prądu i gazu przez Spółkę oraz dalszą eliminację z obiegu opakowań jednokrotnego użytku.