Wizyta w Teatrze Lalki i Aktora


Dnia 15.10.2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów architektury wnętrz odbyli wizytę studyjną w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Projektowanie scenografii”. Wizyta była elementem realizacji programu przedmiotu. Celami wizyty były wzmocnienie i poszerzenie zainteresowań studentów, jak i analiza budowy sceny teatralnej „od podszewki”. W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat historii teatru, pracy scenografa oraz relacji przedstawienie- scenografia- aktor- widz. Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania teatru oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia aspektów związanych z jego działalnością.