Wizyta w Toyota Motor Manufacturing Poland (II stopień)


W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland dla studentów logistyki drugiego stopnia w ramach przedmiotu „Branżowe systemy zarządzania jakością”. Celem wizyty było przybliżenie studentom systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie branży Automotive. Program wizyty składał się z następujących punktów:

  1. Prezentacja zasad Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS – Toyota Production Systm);
  2. Wyjaśnienie zasad systemu Kanban;
  3. Prezentacja zagadnień tj. Poka Yoke oraz Heijunka;
  4. Wyjaśnienie zasad FIFO;
  5. Prezentacja filmu o zaangażowaniu firmy w różnego typu projekty, m.in. produkcję urządzeń rehabilitacyjnych, robotów, pojazdów jednoosobowych, pojazdów autonomicznych, napędów alternatywnych itd.

Dziękujemy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. za ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie wizyty studyjnej. Studenci mogli liczyć na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich pytań – co zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia materiału, jaki obowiązuje w ramach programu studiów.