Wizyty studyjne w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o


Studenci kierunku logistyka – II roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich (stacjonarnych) uczestniczyli 22.05.2019 r. w wizycie studyjnej, w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Wizyty w ramach Programu POWER – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych. Uczestnikami ponad 4-godzinnej wizyty było ponad 30 studentów.

            Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji na temat historii i rozwoju TMMP – poprowadzonej przez Pana Piotra Sandomierskiego. Studenci mogli dowiedzieć się m.in. jakie są kluczowe idee oraz zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS – Toyota Production Systm). Na tzw. Toyota Way składają się m.in.: Kaizen (ciągłe doskonalenie), wyzwania, szacunek do ludzi, Genchi Genbutsu („Idź i sprawdź u źródła”) oraz praca zespołowa. Istotą TPS jest przede wszystkim: koncepcja Just in Time, Jidoka (inteligentna automatyzacja) oraz redukcja: marnotrawstwa (muda), niestabilności (mura) i przeciążeń (muri).

Studenci podczas wizyty odwiedzili zakłady produkcji silników i skrzyń biegów (dwie wizyty po 1,5 godziny). Mieli okazję zapoznania się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi przez TMMP. Wyjaśniony został m.in. system Kanban oraz zasady pracy standaryzowanej. Oprowadzający studentów po zakładzie pracownicy Toyoty uświadamiali Uczestników, że jakość produktu „wbudowana” jest w proces jego produkcji. Podkreślano znaczenie szybkiego usuwania problemów, a także angażowania się w proces doskonalenia wszystkich zatrudnionych. Szczegółowo wyjaśniono takie zagadnienia jak: Poka Yoke, Heijunka, zasady FIFO, 5S itd.

            Po wizytach w zakładach produkujących silniki oraz skrzynie biegów studentom zaprezentowano bardzo interesujący film – o zaangażowaniu firmy w różnego typu projekty (produkcję urządzeń rehabilitacyjnych, robotów, pojazdów jednoosobowych, pojazdów autonomicznych, napędów alternatywnych itd.). Szczególnie podkreślano znaczenie wyzwań środowiskowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) dla TMMP.

            Dziękujemy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. za ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie wizyt studyjnych. Studenci mogli liczyć na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich pytań – co zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia materiału, jaki obowiązuje w ramach programu studiów.