Wolontariat dla studentów pielęgniarstwa


Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zwrócił się do uczelni z prośbą, o poinformowanie studentów trzeciego roku pielęgniarstwa o możliwości wsparcia przez nich działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych. Studenci trzeciego roku są bowiem przygotowani do podjęcia działań wspierających, np. w wywiadzie epidemiologicznym, który prowadzony jest przez telefon i pozwala zebrać informacje od chorego.

W naszej uczelni do koordynacji działań w tym zakresie wyznaczona została Pani Małgorzata Kowalik – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia.  Studenci chętni do wzięcia udziału w wolontariacie proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres mkowalik@pwsz.com.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia z Waszej strony przekażemy dane kontaktowe właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym.