WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW DUALNYCH


Z satysfakcją informujemy, że dwoje studentów naszej Uczelni, z kierunku inżynierskiego Logistyka, Patrycja Stadnik oraz Jakub Wojnowski, ukończyło edukację w ramach STUDIÓW DUALNYCH, które realizowali w ramach umowy z firmą RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Dyplomy potwierdzające osiągnięcia edukacyjne Studenci odebrali z rąk prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego – rektora Uczelni. Gratulacje absolwentom złożyli również Artur Siennicki – prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, a także dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Warto przypomnieć, że realizacja programu STUDIÓW DUALNYCH polega na odbywaniu zajęć edukacyjnych równolegle w Uczelni i przedsiębiorstwie. Ułatwia to studentom wykształcenie istotnych na rynku pracy umiejętności adaptacyjnych – do szybko zmieniających się warunków otoczenia.

Pani Patrycji oraz Panu Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach wyzwań edukacyjnych i zawodowych.