WYDAWNICTWO UCZELNIANE NA MINISTERIALNEJ LIŚCIE WYDAWNICTW PUNKTOWANYCH


Bardzo dobra wiadomość dotarła do nas w ostatnich dniach lipca – Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa znalazło się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawnictwu Uczelnianemu przypisano tzw. I poziom, co oznacza, że autor/redaktor publikacji otrzymuje 80 punktów, a w przypadku artykułu – 20.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

OBRAZEK PRZYKŁADOWY

OBRAZEK PRZYKŁADOWY