Wyjazdy pracowników


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Cel wyjazdu

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi PWSZ AS w Wałbrzychu podpisała umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej danego kierunku, w ramach Programu Erasmus+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów.
W kontakcie z uczelnią zagraniczną należy zaproponować i przygotować Porozumienie o programie nauczania (wykłady, seminaria, warsztaty, etc.) – tzw. Mobility Agreement For Teaching. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać kilka dni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 2-5 dni). Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, jeśli wyjazd trwa od 2 do 5 dni (jeżeli dłużej, to większa liczba godzin zajęć).
Uwaga: do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Chęć realizacji takiego zaproszenia powinna być każdorazowo zgłoszona do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wsparcie finansowe

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2019/2020:

 

Kraje należące do danej grupy
 

Dzienna stawka stypendium
w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

 

 

Grupa I:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180
 

Grupa II:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160
 

Grupa III:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

 

140

 

Uczelnie partnerskie

Wykładowcy PWSZ mogą zrealizować zajęcia w jednym z przeszło trzydziestu europejskich ośrodków partnerskich (uniwersytetów, politechnik).

Formularze, dokumenty i komunikaty

Zasady finansowania i kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu

Wyszukiwarka tzw. „International Staff Week”Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (przedsiębiorstw, organizacji) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy (szkolenie, seminarium, warsztaty, wizyta studyjna etc.).
Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 5 dni). Wyjazd tego typu wymaga przygotowania Porozumienia o programie szkolenia – tzw. Mobility Agreement For Training zaakceptowanego przez trzy strony: uczestnika, PWSZ AS w Wałbrzychu i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Porozumienie o programie szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w miesiącu październiku roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT są identyczne jak przy wyjazdach wykładowców (patrz tabela wyżej).

Formularze, dokumenty i komunikaty
Zasady finansowania i kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe (STT) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu