Wykład gościnny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23.05.2019 r. o godzinie 13:00 na Uczelni odbył się wykład pt. „Mechanizmy zarządzania projektami – zarządzanie projektami w ramach Funduszy Europejskich”.

Celem wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego było przedstawienie tematyki zarządzania projektami, czyli procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu. Wykład poprowadzony przez praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z dużymi projektami był bardzo interesującym uzupełnieniem zajęć.

            W wykładzie udział wzięli:

  • ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci I roku USM logistyki;
  • ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Ilona Kwiecińska oraz Sebastian Pacyna.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest programem współpracy transgranicznej, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 czerwca 2015 r. i obejmuje swym zasięgiem m.in. część województwa śląskiego. Program skupia się na 4 celach tematycznych określonych w Osiach Priorytetowych i wspiera działania z zakresu zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Wykład w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawił, że nasi studenci mogli poznać problematykę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów nie tylko na poziomie firm, ale również na poziomie współpracy transgranicznej.