Wykład „London in Contemporary British Fiction”


Instytut Społeczno-Prawny, kierunek Filologia Angielska, zorganizował wykład pt.„London in Contemporary British Fiction”, który odbył się 7 maja 2018 roku (poniedziałek) Wykład wygłosił  Profesora Petr Chalupský z Uniwersytetu Karola w Pradze. Profesor Chalupský jest dyrektorem Instytutu Języka Angielskiego i Literatury na Wydziale Edukacji, na którym wykłada literaturę angielską i brytyjską oraz teorię literatury. Specjalizuje się we współczesnej fikcji brytyjskiej, a jego szczególnym obszarem zainteresowań jest obraz miasta i jego kultura we współczesnej brytyjskiej fikcji narracyjnej. Profesor Petr Chalupský jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym m. in. dwóch monografii: The Postmodern City of Dreadful Night: the image of the city in the works of Martin Amis and Ian McEwan (2009) and A Horror and a Beauty: The World of Peter Ackroyd’s London Novels (2016).