Wykład


Dr hab. Piotr Szymaniec w dniach 25-27 października br. był oficjalnym gościem Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Právnická fakulta Univerzity Palackého). W czasie pobytu prowadził zajęcia dydaktyczne, wygłaszając m.in. wykład w języku angielskim na temat współczesnych debat wokół wolności religijnej, jak również odbył szereg spotkań z władzami wydziału oraz jego pracownikami naukowymi, zwłaszcza z Katedry Teorii i Historii Prawa. Uniwersytet Palackiego jest jednym z największych uniwersytetów w Czechach, mającym przeszło 25 tys. studentów.