Wykłady z zakresu Prawa Finansów Publicznych i Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych


W dniach 3 -4 maja 2019 r. dr Klaudia Stelmaszczyk, wykładowca PWSZ AS w Wałbrzychu prowadziła wykłady z zakresu Prawa Finansów Publicznych i Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Ivana Franki w ramach Szkoły Prawa Polskiego, której uczestnikami są studenci, wykładowcy, naukowcy oraz praktycy poszerzający wiedzę z zakresu polskiego ustawodawstwa.