Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia


Rekrutacja od 20 lipca 2020 r. do 07 października 2020 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa kursu doskonalącego: Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przeprowadzaniem postępowania powypadkowego oraz oceną ryzyka zawodowego, doradztwem w tym zakresie, członków zespołów wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem, pracodawców, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, właścicieli i pracowników firm konsultingowych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, osób wykonujących obsługi w zakresie bezpieczeństwa pracy w małych zakładach pracy, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy.

5. Opis kwalifikacji /umiejętności/ uzyskanych po ukończeniu szkolenia

Nabycie umiejętności przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego. Kwalifikacja zdarzenia –przesłanki do kwalifikacji, orzecznictwo sądowe. Czynności zespołu powypadkowego.  Utrudnienia w dochodzeniu powypadkowym, dokumentacja powypadkowa. Zranienia ostrymi narzędziami – kwalifikacja. Przykładowe wypadki przy pracy i ich prawna kwalifikacja w służbie zdrowia. Nabycie umiejętności przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w  placówkach medycznych. Czynniki szkodliwe oraz uciążliwe występujące na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych. Metody oceny.

6. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

7. *Opłata: 300 zł+ 23 % VAT

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% VAT, tj. 69 zł

 

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 10 osób

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24
fax. 74 641-92-02

e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

 
8.  Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25