Wystartował kurs języka angielskiego


Dnia 11 grudnia 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia bezpłatnego kursu języka angielskiego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu organizowanego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i ma na celu przygotować studentów do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym. W kursie bierze udział 10 osób, które na zakończenie otrzymają certyfikat ukończenia kursu potwierdzający nabycie przez nich kompetencji językowych.