Druki stypendialne


Druki dot. pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019

*Ważne! Załącznik nr 1 czyli oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów wypełnia i składa wraz z wnioskiem OBOWIĄZKOWO każdy student starający się o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i rektora dla najlepszych studentów.

Oświadczenia niezbędne przy składaniu wniosku o stypendium socjalne: