ZA NAMI V KONWERSATORIUM NAUKOWE „MŁODZI LOGISTYCY DLA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ”


28.05.2021 r. odbyło się (online) V Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”, tradycyjnie zorganizowane przez Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time” z opiekunem dr Beatą Detyną, dyrektorem Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Prowadzącymi spotkanie były Alicja Kleszcz, prezes Koła oraz Katarzyna Poliksza, v-ce prezes – studentki II roku logistyki, studiów stacjonarnych. W Konwersatorium uczestniczyli licznie zebrani studenci, wykładowcy, przedstawiciele środowisk akademickich oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Wśród nich byli obecni m.in.:

 • dr hab. Robert Wiszniowski, Rektor PWSZ AS,
 • dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. rozwoju,
 • mgr Rafał Pszczolarski, kanclerz PWSZ AS,
 • dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 • mgr Iwona Hnatiuk, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu,
 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. PWr, pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. współpracy z uczelniami wyższymi, prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego;
 • dr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo – Technicznego ds. kierunku logistyka,
 • dr inż. arch. Piotr Kmiecik, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo – Technicznego ds. kierunku architektura wnętrz,
 • dr inż. Andrzej Dyszewski, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości „Eventus”,
 • dr hab. inż. Jerzy Szkutnik,
 • dr hab. Szymon Salamon, prof. uczelni,
 • dr inż. Marian Molasy,
 • dr Beata Mucha,
 • dr inż. Wojciech Chmura.

Konwersatorium otworzył prof. dr hab. Rober Wiszniowski, Rektor PWSZ AS, który pogratulował i podziękował organizatorom za zaangażowanie w rozwój Wałbrzycha i całego regionu, a także promocję Uczelni. Swoje wystąpienie na temat znaczenia infrastruktury logistycznej, w tym drogowej dla rozwoju miasta miał dr Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha. Była to dla studentów okazja zapoznania się z aktualną sytuacją dotyczącą inwestycji drogowych, które są obecnie realizowane w Wałbrzychu, w tym przede wszystkim obwodnicy miasta. Uczestników powitała także dr Beata Detyna, która podziękowała wszystkim za udział w tym ważnym dla studentów logistyki wydarzeniu.

Podczas Konwersatorium przedstawiono pięć studenckich projektów badawczych:

 • Ścieżki rozwoju dla transportu kolejowego w Wałbrzychu – Marta Rosłoń, Katarzyna Poliksza, Alicja Kołakowska, Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”;
 • Wpływ budowy obwodnicy Wałbrzycha na poziom mobilności i zadowolenia mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej na podstawie opinii respondentów – Alicja Kołakowska, Alicja Kleszcz, Katarzyna Poliksza, Jarosław Wielowski, Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”;
 • Pomoc niezmotoryzowanym seniorom Aglomeracji Wałbrzyskiej – Justyna Borek, Irena Stanejko, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Eventus”;
 • Realizacja zasad zarządzania jakością według ISO 9001:2015 – na przykładzie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – Marta Kupisiewicz, Jarosław Wielowski, Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”;
 • Dobór systemu informatycznego wspierającego optymalizację pracy magazynu na przykładzie  przedsiębiorstwa  produkcyjnego – Magdalena Manikowska, Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”.

Prezentacjom towarzyszyły dyskusje, prowokowane przez osoby zadające autorom  ciekawe i zmuszające do głębszej refleksji pytania. W tegorocznej edycji dla aktywnych Uczestników spotkania przewidziano drobne upominki. Przeprowadzono także (online) konkurs na najlepszą prezentację, w którym swoje opinie (punkty) przesyłali wszyscy uczestniczący w Konwersatorium. Oto jego wyniki:

 • 1 miejsce: Pomoc niezmotoryzowanym seniorom Aglomeracji Wałbrzyskie140 pkt.
 • 2 miejsce (dwie prezentacje):
 • Wpływ budowy obwodnicy Wałbrzycha na poziom mobilności i zadowolenia mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej na podstawie opinii respondentów139 pkt.
 • Dobór systemu informatycznego wspierającego optymalizację pracy magazynu na przykładzie  przedsiębiorstwa  produkcyjnego139 pkt.
 • 3 miejsce: Ścieżki rozwoju dla transportu kolejowego w Wałbrzychu137 pkt.
 • 4 miejsce: Realizacja zasad zarządzania jakością według ISO 9001:2015 – na przykładzie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu119 pkt.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w rolach badaczy!