Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego


Przekazujemy Państwu do wiadomości zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie prosimy osoby, które mieszkają w Domu Studenta a które mają możliwość innego zakwaterowania o opuszczenie domów studenckich na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Zobacz rekomendacje

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek