Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia


Zgodnie z Uchwałą nr 55/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków zaliczenia pracy/stażu/wolontariatu na poczet praktyki zawodowej, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o zaliczenie pracy zawodowej na poczet całości lub części praktyki studenckiej na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów.

Uchwała 55-2019 zaliczenie pracy na rzecz praktyki zawodowej

Druki do pobrania:

Wniosek o zaliczenie pracy na poczet praktyki zawodowej

 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Opinia koordynatora i decyzja opiekuna

Ankieta dla pracodawcy