Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia


Zgodnie z Uchwałą nr 32/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów PWSZ AS w Wałbrzychu z obowiązku odbycia praktyki, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o zaliczenie pracy zawodowej na poczet całości lub części praktyki studenckiej na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów.

Uchwała 32/2018


Druki do pobrania:

Wniosek o zaliczenie pracy na poczet praktyki

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Karta przedmiotu „Praktyka zawodowa” (do pobrania z „Katalogu przedmiotów”)