ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19


Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Szczegóły zamieszczono w Zarządzeniu Rektora 60/2020 z dnia 10 września 2020 r. (w załączeniu).

Zarządzenie Rektora 60-2020 z dnia 10.09.2020 r.