Zawieszenie zajęć


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zostają zawieszone do 17 maja bieżącego roku.
Zawieszenie zajęć dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.
Prosimy o bieżące zapoznawanie się z materiałami umieszczanymi na stronach związanych z działalnością uczelni oraz na stronie gov.pl/koronawirus