ZOSTAŃ TERYTORIALSEM


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę Dowódcy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Artura BARAŃSKIEGO – przekazujemy informacje dotyczące możliwości wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści, a także osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie oraz lokalnej społeczności Dolnego Śląska.

Aktualnie trwa nabór do 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zgłaszać mogą się wszyscy ochotnicy – Panie i Panowie. Już w lipcu odbędzie się szkolenie podstawowe zakończone uroczystą przysięgą.

W załączeniu przekazujemy Państwu ulotki zawierające kompendium informacji niezbędnych do zapoznania się z ofertą WOT.

Polecamy również dane kontaktowe bezpośrednio do 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

ul. Hallera 36/38, 50-984 Wrocław

tel. 261 650 400

ULOTKA JAK ZOSTAĆ TERYTORIALSEM

INFOGRAFIKA ZOSTAŃ TERYTORIALSEM

ULOTKA TERYTORIALNY PLECAK KORZYŚCI