Instrukcja realizacji praktyk


INSTRUKCJA REALIZACJI PRAKTYKI

Przed rozpoczęciem praktyki

 1. Student powinien samodzielnie znaleźć miejsce realizacji praktyki zawodowej. W przypadku wystąpienia trudności pomocy udziela koordynator ds. praktyk studenckich.
 2. Student powinien zapoznać się z kierunkowym regulaminem oraz kierunkowym programem praktyki, a także pozostałymi dokumentami niezbędnymi do jej realizacji;
 3. Następnie student zgłasza się do Działu Nauczania i Spraw Studenckich z dokumentami (pobranymi ze strony www.pwsz.com.pl/praktyka-dokumenty-do-pobrania):
  1) wypełnionym skierowaniem na praktykę zawodową,
  2) podpisaną deklaracją studenta,
  3) wypełnioną umową o realizacji praktyki (w dwóch egzemplarzach).
 4. Przedkłada umowę o praktykę w wybranej przez siebie instytucji (do akceptacji i podpisu).

W trakcie realizacji praktyki

 1. Student realizuje zadania powierzone przez opiekuna zakładowego w instytucji.
 2. Systematycznie wypełnia dziennik praktyk (do pobrania ze strony www).
 3. W ostatnim tygodniu realizacji praktyki student przedkłada w instytucji:
  1) raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (pracodawca wypełnia drugą stronę raportu – zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej);
  2) do wypełnienia przez zakładowego opiekuna – ankietę dla pracodawcy (do pobrania ze strony www).

Po zrealizowaniu praktyki

 1. Student wypełnia raport studenta z przebiegu praktyki zawodowej.
 2. Dostarcza kompletne dokumenty do Działu Nauczania i Spraw Studenckich w wyznaczonym terminie (patrz: harmonogram realizacji praktyk):
  1) umowa o realizacji praktyki,
  2) dziennik praktyk,
  3) raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,
  4) ankieta dla pracodawcy,
  5) inne dokumenty wymagane w kierunkowym regulaminie praktyk (dot. filologii i pielęgniarstwa).


Do pobrania:
Instrukcja realizacji praktyki


Kontakt w sprawie praktyki na kierunkach: kosmetologia, pielęgniarstwo, techniki dentystyczne

1. Dział Nauczania i Spraw Studenckich: mgr Mirosława Nikodemska (koordynator ds. praktyk studenckich)
pokój 27 (budynek A), tel.: 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
dyżury: wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-15.00, w wyznaczone soboty 7.30-13.30

2. Kierunkowi opiekunowie praktyk:
– mgr Katarzyna Fitrzyk, mgr Małgorzata Kowalik, lic. Krzysztof Żak 

Kontakt w sprawie praktyki na kierunkach: administracja, architektura wnętrz, BHP, filologia, logistyka, pedagogika

1. Dział Nauczania i Spraw Studenckich: mgr Joanna Augustyniak
pokój 25 (budynek A), tel.: 74 641 92 24, e-mail: jaugustyniak@pwsz.com.pl
dyżury: wtorek w godz. 11.00-15.00, środa-piątek 9.00-15.00, w wyznaczone soboty 7.30-13.30

2. Kierunkowi opiekunowie praktyk:
– dr Klaudia Stelmaszczyk, dr Małgorzata Wiszniowska, mgr Kazimiera Marzec, mgr Blanka Gołębiowska, dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, dr Anna Tutaj